Със синьо знаме във ръката

Със синьо знаме във ръката
ще обходим ний света
и на него ще напишем:
смърт на цС*ка!

Пак ще биеме чорбата,
Ще ги разгромим! Бум!

'ЛЕВСКИ', 'ЛЕВСКИ', само 'ЛЕВСКИ'
днес на мода е в света.
Най-любими наш девиз е:
Смърт на цС*ка!

Млади български юнаци
явяват се там! Бум!

Млади български юнаци
явяват се там.
На чела им 'ЛЕВСКИ' знаци,
само 'ЛЕВСКИ', смърт на цС*ка!

Гордо Гунди там застана
младият им вожд,
па каза на капитана
с гол в ръката нож:

Ний летиме към България
помощ да дадем!
От чорбарска тирания
да я отървем!

'ЛЕВСКИ', 'ЛЕВСКИ', само 'ЛЕВСКИ'
днес на мода е в света.
Казали са всички хора:
смърт на цС*ка!